Zoek in specifieke categorie

Type afbeelding

Gebruikslicentie

Voordat je een stockfoto gebruikt, bekijk dan de gebruikslicentie van de betreffende collectie. Zo ben je er zeker van wat jij precies met het beeld mag doen. Mocht je nog vragen hebben, laat het ons even weten.

 

LICENTIEOVEREENKOMST

 

is een licentieovereenkomst tussen u en Imageselect, waarin uiteengezet wordt hoe u foto's, illustraties en vectoren  (individueel en collectief, “content”) kunt gebruiken waarvoor Imageselect u een licentie heeft verleend. Door content te downloaden van Imageselect, stemt u in met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Welk type licenties biedt Imageselect.eu Imageselect biedt u twee types licentiemodellen: rechtenvrij (“RF”), en rechtenbeschermd (“RM”). Rechtenvrij betekent niet dat er geen kosten verbonden zijn aan de licentie. Rechtenvrij betekent daarentegen dat de licentierechten één keer worden betaald en dat er vervolgens geen extra royalty's behoeven te worden betaald wanneer de content opnieuw gebruikt wordt. Rechtenvrij content geniet een licentie voor een onbeperkt, niet aan tijd gebonden gebruik. De prijs is gebaseerd op de bestandsgrootte. Rechtenbeschermd content wordt gelicentieerd voor specifieke gebruikstypes en de prijs is gebaseerd op factoren zoals grootte, plaatsing, gebruiksduur en geografische distributie.

voor proeflay-out: U mag gedurende 30 dagen na de downloads op aanvullende wijze content van de website van Imageselect uitsluitend voor testen of proeven (proefbeelden of proeflay-out) gebruiken. Tot de aankoop van een licentie, mag de content echter niet worden gebruikt in de definitieve versie van het materiaal of in materiaal dat toegankelijk is voor het publiek. Geen andere rechten of garanties worden verleend voor proeflay-out.

Hoe kan ik gelicentieerde content gebruiken? U mag gelicentieerde content op elke manier gebruiken die consistent is met de onderstaande, toegekende en onbeperkte rechten (zie Beperkingen hieronder). De rechten die onderworpen zijn aan deze beperkingen en de overige voorwaarden in deze overeenkomst, die door Imageselect aan u zijn toegekend, zijn:

, wat inhoudt dat er geen vervaldatum of einddatum geldt voor uw rechten om de content te gebruiken. Wereldwijd, betekent content die in eender welke geografische regio kan worden gebruikt. Onbeperkt, houdt in content die u een onbeperkt aantal keer kunt gebruiken. Om het even welke en alle media, betekent content die in papieren en digitaal formaat of op een ander medium of in een ander formaat kan worden gebruikt. Niet-Exclusief, wat inhoudt dat u geen exclusieve rechten heeft om de content te gebruiken. Imageselect kan dezelfde content aan andere klanten licentiëren. Indien u exclusieve rechten wilt ontvangen voor het gebruik van rechtenvrij content, neem dan contact op met Imageselect.

tot het specifieke gebruik, het medium, de tijdsduur, de oplage, de plaatsing, de grootte van de content, en de geselecteerde regio en eventuele andere beperkingen waaraan de content onderworpen is op de website van Imageselect (of mogelijk andere methodes voor content-levering) of op een orderbevestiging of factuur. Niet-Exclusief, wat inhoudt dat u geen exclusieve rechten
    om de content te gebruiken. Imageselect kan dezelfde content aan andere klanten licentiëren. Exclusieve licenties kunnen beschikbaar zijn voor rechtenbeschermd content na betaling van een extra licentierecht. Neem contact op met Imageselect indien u geïnteresseerd bent in een exclusieve licentie van content.
    de toepassing van deze overeenkomst betekent “gebruiken” kopiëren, reproduceren, wijzigen, bewerken, synchroniseren, uitvoeren, weergeven, uitzenden, publiceren of er anderszins gebruik van maken. Zorg dat u de onderstaande sectie Beperkingen leest om kennis te nemen van de uitzonderingen.

Beperkingen.

onrechtmatig gebruik. U mag content niet gebruiken op een pornografische, lasterlijke of andere onrechtmatige manier, of in schending met de toepasselijke regelgeving (inclusief voor sport content, beperkingen of introductiebrieven uitgegeven door een sportbond of overheidslichaam) of sectorcodes.
    commercieel gebruik van redactionele content. Tenzij aanvullende rechten zijn vermeld op de Imageselect factuur of verkooporder, of zijn verleend voor een afzonderlijke licentieovereenkomst, mag u content aangegeven als “redactioneel” niet gebruiken voor commerciële, promotie-, advertentie-, onderschrijvings-, reclame- of merchandisingdoeleinden. Dit type content is niet uitgegeven als model of release van een rechthebbende en is uitsluitend bedoeld voor gebeurtenissen of topics met voldoende nieuwswaarde of die het algemene belang dienen.
    wijziging van redactionele content. Content die aangegeven is als “redactioneel” mag worden bijgesneden (cropping) of anderszins worden bewerkt om de technische kwaliteit te verbeteren, mits de redactionele integriteit van de content niet wordt gecompromitteerd, maar u mag content niet op andere wijzen veranderen.
    gebruik van een op zichzelf staand bestand. U mag content nooit zodanig gebruiken dat derden het als een op zichzelf staand bestand kunnen downloaden, extraheren of herdistribueren (dat wil zeggen alleen het op zich zelf staande content bestand, los van het project of het eindgebruik).
    gevoelig gebruik zonder disclaimer. Indien enige content een model of eigendom omvat dat in verband met een onderwerp wordt gebruikt dat door een redelijke persoon als onflatteus of overmatig controversieel kan worden beschouwd (bijvoorbeeld seksueel overdraagbare ziektes) moet u aangeven: (1) dat de content uitsluitend ter illustratie wordt gebruikt, en (2) dat een eventuele persoon afgebeeld in de content een model is. U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Stockfoto. Geposeerd door een model.” Er is geen disclaimer vereist voor content aangegeven als “redactioneel”, wanneer dit gebruikt wordt op een niet misleidende, redactionele manier.
    valse voorstelling van auteurschap geven. U mag geen valse voorstelling geven dat u de originele maker bent van een werk dat hoofdzakelijk bestaat uit gelicentieerde content. U kunt bijvoorbeeld geen kunstwerk creëren dat uitsluitend gebaseerd is op gelicentieerde content en beweren dat u de auteur bent.

 - tenzij een extra licentie is gekocht. Het volgende is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imageselect en betaling voor een extra licentierecht:
    “on demand” producten. Tenzij u een gepersonaliseerde licentie koopt, mag u geen content gebruiken verband houdend met “on demand” producten (zoals producten waarin een gelicentieerde afbeelding is geselecteerd door een derde voor aanpassing op een dergelijk product op basis van gemaakt-op-bestelling), waaronder, zonder beperking, ansichtkaarten, mokken, T-shirts, kalenders, posters, screensavers of wallpapers op mobiele telefoons of soortgelijke items (dit is inclusief de verkoop van producten door middel van op maat ontworpen websites, evenals sites zoals zazzle.com en cafepress.com).
    elektronische sjablonen. Tenzij u een gepersonaliseerde licentie koopt, mag u geen content gebruiken in elektronische of digitale sjablonen bedoeld voor wederverkoop of andere distributie (bijvoorbeeld websitesjablonen, sjablonen voor visitekaartjes, sjablonen voor elektronische wenskaarten, en sjablonen voor brochure-ontwerp).
    gebruik in het handelsmerk of logo. Tenzij u een gepersonaliseerde licentie koopt, mag u geen content gebruiken dat deel uitmaakt van een handelsmerk, ontwerpmerk, handelsnaam, bedrijfsnaam, dienstenmerk of logo.

Wie kan behalve mij gebruikmaken van de gelicentieerde content? De aan u verleende rechten zijn niet-overdraagbaar en komen niet in aanmerking voor een sub licentie, dat wil zeggen dat u ze niet kunt overdragen aan of daarop een sub licentie kunt verlenen aan een derde. Er zijn twee uitzonderingen:

of klant. Bij aankoop voor rekening van uw werkgever of klant, kan uw werkgever of klant de content gebruiken. In dat geval verklaart en garandeert u dat u volledig bevoegd bent om uw werkgever of klant te binden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Wanneer u niet deze bevoegdheid bezit, heeft uw werkgever of klant niet het recht de content te gebruiken. De aangekochte rechten zijn uitsluitend uw eigendom of die van uw werkgever/klant, afhankelijk van de naam die voor de aankoop vermeld is als de " Licentiehouder". Met andere woorden wanneer u een rechtenvrij afbeelding koopt, heeft slechts één van u beiden (en niet beiden) het recht om die afbeelding voor meerdere projecten herhaaldelijk te gebruiken.
    voor RF content. Wij informeren u dat seat/gebruikersbeperkingen van toepassing zijn op rechtenvrij content. U kunt gelicentieerde rechtenvrij content in een digitale bibliotheek, netwerkconfiguratie of op een soortgelijke manier opslaan zodat de gelicentieerde rechtenvrij content kan worden bekeken door uw werknemers en klanten, zolang het totaal aantal gebruikers nooit meer dan 10 bedraagt. Wanneer u content nodig hebt voor meer dan 10 gebruikers, neemt u contact op met Imageselect voor de aankoop van extra seatlicenties.
     U kunt subcontractanten (bijvoorbeeld uw drukker of postbedrijf) of distributeurs toestemming geven content te gebruiken in productie- of distributieprocessen verband houdend met uw finale project of gebruik. Deze subcontractanten en distributeurs moeten instemmen gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst en mogen de content niet voor andere doeleinden gebruiken.

U bent verantwoordelijk alle activiteiten voor elke gebruikersaccount te traceren, en u gaat ermee akkoord: (a) alle wachtwoorden en gebruikersnamen veilig te stellen; (b) Imageselect onmiddellijk te informeren van ongeoorloofd gebruik of elke andere inbreuk op veiligheid; en (c) de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor activiteiten op elke gebruikersaccount. Imageselect behoudt zich het recht voor toezicht te houden op downloads en gebruikersactiviteiten om zeker te zijn dat de voorwaarden van deze overeenkomst worden nageleefd. Wanneer Imageselect vaststelt dat u deze of andere voorwaarden van deze overeenkomst hebt geschonden, kan zij u de toegang ontzeggen tot uw account en gebruik maken van andere rechtsmiddelen.

is eigenaar van de content? De volledige gelicentieerde content is eigendom van Imageselect of haar content-leveranciers. Alle niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst verleende rechten zijn voorbehouden aan Imageselect en de content-leveranciers. U kunt geen enkel recht doen gelden op inkomsten van een rechtenbeheerder ten aanzien van het fotokopiëren, digitaal kopiëren of ander, secundair gebruik van de gelicentieerde content.
    ik een fotocredit nodig? U hebt geen fotocredit nodig voor commercieel gebruik, maar wanneer u de content gebruikt voor redactionele doeleinden, moet u de volgende credit naast de content of in de productiecredits plaatsen: “[Naam van de fotograaf]/[Naam van de collectie]/Imageselect”
    ik de naam of het logo van Imageselect of de naam en logo's van haar content-leveranciers gebruiken? U kunt de naam van Imageselect en / of haar content-leveranciers gebruiken wanneer dit nodig is voor toewijzing, maar u mag hun namen, logo's of handelsmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken.

Imageselect kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen wanneer u één van de voorwaarden van deze of een andere overeenkomst met Imageselect schendt. In dit geval moet u onmiddellijk het gebruik van de content beëindigen; eventuele kopieën wissen of vernietigen; en, wanneer vereist, Imageselect schriftelijk informeren dat u heeft beantwoord aan deze eisen.
    sociale media. Wanneer u de content gebruikt op een sociale-mediaplatform of op enige andere website van een derde partij en het platform of de website maakt gebruik (of kondigt aan dat het van plan is gebruik te maken) van de content voor eigen doeleinden of op een wijze die in strijd is met deze overeenkomst, worden de rechten die verleend zijn voor dit gebruik onmiddellijk ingetrokken en gaat u in dat geval, op verzoek van Imageselect ermee akkoord, alle content op dit platform of deze website te verwijderen.
    / Annulering. Alle verzoeken voor terugbetaling / annuleringen moeten schriftelijk gedaan worden of met behulp van de annuleringsfunctie op de website van Imageselect. Mits het verzoek is ingediend binnen 7 dagen en de gelicentieerde content niet is gebruikt, kan Imageselect de betreffende order annuleren en overgaan tot de volledige terugbetaling van uw account of creditcard. Er worden geen creditnota's of terugbetalingen gedaan, wanneer verzoeken tot annulering later dan 7 dagen na ontvangst van de content ontvangen worden. Kosten voor research, service of abonnementen komen evenmin in aanmerking voor terugbetaling. In geval van annulering worden uw rechten om de content te gebruiken ingetrokken, en moet u eventuele kopieën van de content wissen of vernietigen.
    van de content. Imageselect is bevoegd naar eigen goeddunken het licentiëren van elk content item te allen tijde te beëindigen. Na kennisgeving van Imageselect, of na uw kennisname dat enige content mogelijk onderhevig is aan een vordering op grond van schending van rechten van derden, waarvoor Imageselect aansprakelijk kan zijn, kan Imageselect eisen dat u onmiddellijk en op eigen kosten: het gebruik van de content beëindigt, eventuele kopieën wist of vernietigt; en ervoor zorgt dat uw klanten, distributeurs en / of werkgever hetzelfde doen. Imageselect levert u zonder aanvullende kosten vervangende content (vastgesteld naar eigen redelijk commercieel goeddunken van Imageselect), onderworpen aan de overige voorwaarden van deze overeenkomst.

en garanties. Imageselect biedt de volgende verklaringen en garanties:

van niet-inbreuk. Voor alle gelicentieerde content (met uitsluiting van content aangegeven als “alleen toegang”), garandeert Imageselect dat uw gebruik van deze content in overeenstemming is met deze overeenkomst en het formulier dat verstrekt is door Imageselect (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen) en dat u geen inbreuk maakt op eventuele copyright of morele rechten van de eigenaar / maker van de content.
    garanties voor bepaalde content.

Voor rechtenvrij gelicentieerde content (met uitsluiting van content aangegeven als “redactioneel”), garandeert Imageselect dat uw gebruik van deze content in overeenstemming met deze overeenkomst en het formulier dat verstrekt is door Imageselect (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen) geen inbreuk is op eventuele handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten en geen schending is van recht op privacy of publiciteitsrecht.
     Voor rechtenbeschermd gelicentieerde, met betrekking waartoe Imageselect specifiek aangeeft dat een model en / of release van rechthebbende is ontvangen, garandeert Imageselect dat uw gebruik van deze content in overeenstemming met deze overeenkomst en het formulier dat verstrekt is door Imageselect (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen), wanneer een release van rechthebbende is ontvangen, dat er geen sprake is van inbreuk op eventuele handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten en / of, wanneer een model release is ontvangen, er geen sprake is van schending van eventuele intellectuele-eigendomsrechten en recht op privacy of publiciteitsrecht.

van garantie. Tenzij eerdere specifieke garanties, verleent Imageselect geen rechten en wordt geen garantie gegeven op het gebruik van namen, personen, handelsmerken, vormgeving, logo's, geregistreerde/ongeregistreerde audio of audio waarop copyright rust, ontwerpen of kunst-/bouwwerken weergegeven in enige content. In deze gevallen bent u uitsluitend verantwoordelijk voor de vaststelling of (een) release(s) is / zijn vereist in verband met uw beoogd gebruik van de gelicentieerde content en bent u alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze release(s). U onderkent dat er doorgaans geen release wordt verkregen voor content dat is aangemerkt als “redactioneel” en dat enkele rechtsgebieden wettelijke bescherming bieden voor het gebruik van een afbeelding of gelijkenis van een persoon of eigendom voor commerciële doeleinden indien hiervoor geen release is verleend. U bent alleen verantwoordelijk voor de betaling van bedragen die door uw gebruik van de gelicentieerde content uit hoofde van enige van toepassing zijnde collectief onderhandelde overeenkomst en de naleving van eventuele andere voorwaarden van collectief onderhandelde overeenkomsten, verschuldigd kunnen zijn.
    bijschrift / metagegevens. Hoewel Imageselect alle redelijke inspanningen heeft gedaan voor de categorisering, het trefwoord, het bijschrift en de titel van de content, kan Imageselect niet de nauwkeurigheid van deze informatie of de metagegevens in de content garanderen.
    andere garanties. Tenzij anders vermeld in bovenstaand artikel, wordt de content geleverd “as is”, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde, hetzij expliciet of impliciet, waaronder, zonder beperking, impliciete verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel. Imageselect legt geen verklaringen af en geeft geen garantie dat de content op haar websites beantwoordt aan uw eisen, noch dat gebruik van de content of websites ononderbroken en foutloos verloopt.

Beperkte aansprakelijkheid.

van Imageselect door u. U stemt in Imageselect, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde vennootschappen partners en content-leveranciers en elk van hun respectievelijke leidinggevenden, directeuren en medewerkers te verweren tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheden en (on)kosten (inclusief redelijke externe juridische kosten) voortvloeiende uit of verband houdend met (i) het gebruik van enige content buiten het toepassingsgebied van deze overeenkomst; (ii) elke schending of vermeende schending door uw toedoen (of door iemand die namens u optreedt) van één van de voorwaarden van deze of een andere overeenkomst gesloten met Imageselect; en (iii) uw verzuim om de eventuele vereiste release voor uw gebruik van de content te verkrijgen.
    van u door Imageselect. Mits u deze of enige andere overeenkomst gesloten met Imageselect niet hebt geschonden, erkent Imageselect, als uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor enige schending van de hierboven in artikel 8 uiteengezette garanties, onderworpen aan de voorwaarden van dit artikel 9, u en uw moedermaatschappij, dochterondernemingen en aaangesloten partners en elk van hun respectievelijke leidinggevenden, directeuren en medewerkers te verweren tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheden en (on)kosten (inclusief redelijke externe juridische kosten) voortvloeiende uit of verband houdend met elke schending of vermeende schending door Imageselect van haar garanties in het hierboven vermelde artikel 8. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien schade, kosten of verliezen voortvloeiend uit of het gevolg zijn van door u aangebrachte wijzigingen in de content of de omstandigheden waarin u de content hebt gebruikt. Deze vrijwaring is evenmin van toepassing wanneer u gebruik blijft maken van content nadat u door Imageselect bent geïnformeerd of kennis hebt gehad van het feit dat de content voorwerp is van een vordering of inbreuk op het recht van een derde.

partij die vrijwaring vordert moet de wederpartij onmiddellijk schriftelijk van deze vordering op de hoogte brengen. De vrijwarende partij (de partij die de kosten betaalt) heeft het recht de behandeling en schikking van of het verweer tegen enige vordering of geschil over te nemen. De gevrijwaarde partij (de partij die niet de kosten betaalt) moet samenwerken op een door de vrijwarende partij redelijk vereiste wijze. De vrijwarende partij is niet aansprakelijk voor juridische kosten en overige kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan het op de hoogte brengen door de wederpartij onder deze overeenkomst, van de vordering waarvoor een beroep op vrijwaring wordt gedaan.
    aansprakelijkheid. IMAGESELECT ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF RECHTSPERSOON VOOR ENIGE GEDERFDE WINST,PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING, SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE OF ENIGE VERGELIJKBARE SOORTEN SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN DIE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIEN, ZELFS ALS IMAGESELECT OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES OF VAN DE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN.

Bepalingen.

 Deze overeenkomst is voor u persoonlijk en mag door u niet toegewezen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imageselect. Imageselect mag deze overeenkomst zonder kennisgeving of goedkeuring, toewijzen aan een affiliate partnerbedrijf of persoon / entiteit die belangen overneemt, onder voorbehoud dat deze entiteit erkent gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
     Na redelijke kennisgeving gaat u ermee akkoord Imageselect voorbeeldexemplaren te verstrekken van projecten of eindgebruik waarin gelicentieerde content is verwerkt, onder andere door Imageselect gratis toegang te verlenen tot enige website of enig platform waarop de content is gereproduceerd en waarvoor normaal gesproken moet worden betaald of andere beperkingen gelden. Daarnaast mag Imageselect, na redelijke kennisgeving, naar eigen goeddunken via haar eigen medewerkers of via een externe partij uw direct aan deze overeenkomst gerelateerde boekhouding en uw gebruik van de gelicentieerde content aan een audit onderwerpen om de naleving van de in deze overeenkomst uiteengezette voorwaarden te controleren. Indien een audit uitwijst dat u vijf procent (5%) of meer van het door u verschuldigde bedrag te weinig hebt betaald aan Imageselect, erkent u, naast het bedrag van deze onderbetaling en andere rechtsmiddelen waarop Imageselect aanspraak kan maken, ook de kosten voor de uitvoering van de audit te zullen betalen aan Imageselect.
    opslag. U stemt ermee in het copyright-symbool, de naam Imageselect, het identificatienummer van de content en elke andere informatie of metagegevens die in de elektronische file inhoudende de originele content kunnen zijn ingebed niet verloren te laten gaan en dat gepaste permanente veiligheidsmaatregelen worden genomen om de content te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. U mag één (1) kopie van de content maken voor back-up doeleinden.
    wetgeving/arbitrage. Op deze overeenkomst is de wetgeving van de Nederlandse Staat van toepassing, zonder inachtneming van diens wetten met betrekking tot conflicterende wetgeving. Het VN-Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst. De partij die in het gelijk wordt gesteld heeft het recht om diens redelijke juridische kosten met betrekking tot het onderdeel van diens vordering of verdediging waarin deze in het gelijk wordt gesteld te verhalen en eventueel aan de wederpartij toegekende kosten zullen hierop in mindering worden gebracht. In weerwil van het voorgaande heeft Imageselect het recht om een procedure voor een bevoegde rechter aanhangig te maken teneinde een verbod of andere voorziening tegen u te verkrijgen in het geval dat dit naar de mening van Imageselect noodzakelijk of wenselijk is voor de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten.
     Indien één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst in enig opzicht worden aangemerkt als zijnde ongeldig, strijdig met het recht of niet-afdwingbaar, dan doet dit niets af aan de geldigheid, de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Dergelijke bepalingen worden uitsluitend herzien voor zover noodzakelijk om deze afdwingbaar te maken.
    van afstand. Geen enkele handeling van enige partij mag, in de afwezigheid van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand, worden opgevat als verklaring van afstand van een recht dat uit enige in deze overeenkomst opgenomen bepaling voortvloeit.
    Overeenkomst. Er mogen geen voorwaarden van deze overeenkomst worden toegevoegd of verwijderd, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door beide partijen worden geaccepteerd of tenzij deze elektronisch door Imageselect worden verstrekt en door u worden geaccepteerd. In geval van inconsistenties tussen de voorwaarden in deze overeenkomst en de voorwaarden op een door u verzonden inkooporder, gelden de in deze overeenkomst uiteengezette voorwaarden.
     Alle kennisgevingen die op grond van deze overeenkomst verzonden moeten worden naar Imageselect, moeten per e-mail verzonden worden naar support@imageselect.eu. Alle aan u geadresseerde kennisgevingen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres in uw account.
     U gaat akkoord met en neemt de verantwoordelijkheid voor de betaling van alle omzetbelastingen, verbruiksbelastingen, btw, ingehouden belastingen en heffingen opgelegd door een rechtsgebied als gevolg van de licentie die aan u is toegekend, of uw gebruik van de gelicentieerde content.

op achterstallige facturen. Indien u een factuur niet volledig binnen de gespecificeerde termijn voldoet, kan Imageselect servicekosten van 1,5% per maand, of indien wettelijk vastgesteld een lager bedrag, per maand op enig onvoldaan bedrag in rekening brengen totdat de betaling is ontvangen.

entiteit. De Imageselect licentieverlenende entiteit onder deze overeenkomst wordt vastgesteld op basis van uw factuuradres in overeenstemming met onderstaand handvest.